365bet官网网址微信二维码
您当前的位置:首页 > 通知公告

7月30日农村建档立卡贫困人员城乡居民基本医疗保险结算情况统计表

2018年07月31日发布 阅读    7   30日农村建档立卡贫困人员城乡居民基本医疗保险结算情况统计表
单位 城乡居民基本医疗保险结算情况 大病保险结算情况
建档立卡贫困户结算人次(人) 医疗总费用(元) 合规医疗费用(元) 城乡居民基本医疗保险报销费用(元) 城乡居民基本医疗保险报销比例(%) 城乡居民基本医疗保险与大病保险实现“一站式”结算人员数量(人) 大病保险报销人次(人) 大病保险报销金额(元) 大病保险报销后提高的报销比例(%) 大病合规费用(元)
白银区社保局 4 39201.67  38816.82  28842.34  74.30% 4 3 6238.19 64.61% 9655.47
平川区社保局 25 110489.37  109263.05  78523.60  71.87% 23 2 3616.02 23.61% 15317.49
会宁县社保局 123 883381.16 870481.23 537074.56 61.70% 13 13 30423.62 45.97% 66186.98
靖远县社保局 94 442681.62 430571.01 356939.25 82.90% 12 12 15292.48 9.19% 166326.24
景泰县社保局 26 326471.02 321340.71 239718.04 74.60% 5 5 12058.5 65.14% 18512.16
合计 272 1802224.84  1770472.82  1241097.79  70.10% 57 35 67628.81 24.50% 275998.34